Tekstvak: WIE ZIJN WIJ ?

In 2003 nam een groepje enthousiaste jazzliefhebbers het initiatief om te komen tot een jazz podium in Goirle. Kijkend naar het cultuuraanbod in Goirle, met name op muziekgebied, zag deze groep een leemte. Er was veel belangstelling voor allerlei soorten muziek, waar ook voldoende aanbod voor was. Jazz behoorde daar tot dat moment niet toe. In oktober 2003 werd gestart met het organiseren van concerten. In 2007 werd Stichting Jazz Podium Goirle statutair gevestigd.

Het bestuur van Stichting Jazz Podium Goirle is als volgt samengesteld: 

Ab Kroon, voorzitter, programmering 
Piet Fruytier, vice-voorzitter
Theo van der Heijden, secretaris
Joop Spermon, penningmeester
Suzan Spermon, lid (PR en programmering)


Secretariaat Jazz Podium Goirle:

p/a Pater Pirestraat 46
5051 WH Goirle
E-mail:  info@jazzpodiumgoirle.nl


Jazz Podium Goirle is sinds 1 juni 2021 geregistreerd bij het Nationaal Podium Plan.
Tekstvak: DOELSTELLING

Jazz Podium Goirle stelt zich sinds 2003 ten doel om de jazz in al zijn diversiteit toe te voegen aan het cultuuraanbod in Goirle en de regio. Daartoe organiseert men 6 á 7 activiteiten per seizoen in de Foyer/Grand Café van cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle. De concerten vinden plaats op zondagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur. 

Per jazzconcert treedt een groep op die een bepaalde stroming in de jazzmuziek vertegenwoordigd.

JPG is een stichting met uitsluitend vrijwillige medewerkers. De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. 

We ontvangen géén (overheidssubsidie) en draaien geheel op sponsorbijdragen. Daardoor blijven de entréeprijzen laag.
De concerten worden omgeven met veel publiciteit, zowel lokaal als in de regio Midden-Brabant.

Sinds 1 januari 2013 heeft Jazz Podium Goirle de culturele ANBI status. Dit biedt sponsors en adverteerders fiscale voordelen.

Zie ook ons beleidsplan

RSIN 8181.45.614