Tekstvak: WIE ZIJN WIJ ?

In 2003 nam een groepje enthousiaste jazzliefhebbers het initiatief om te komen tot een jazz podium in Goirle. Kijkend naar het cultuuraanbod in Goirle, met name op muziekgebied, zag deze groep een leemte. Er was veel belangstelling voor allerlei soorten muziek, waar ook voldoende aanbod voor was. Jazz behoorde daar tot dat moment niet toe.

Het huidige bestuur: 

Ab Kroon, voorzitter, 
Piet Fruytier, vice voorzitter
Wim van der Vorst, secretaris/penningmeester
Martin van Esch, lid
Suzan Spermon, PR

Medewerkers:

Geluidstechniek: Stefan Eikenaar

Secretariaat Jazz Podium Goirle:

p/a Wim van der Vorst
Baronielaan 27
5052 BX Goirle
E-mail:  info@jazzpodiumgoirle.nl
Tekstvak: DOELSTELLING

Jazz Podium Goirle stelt zich sinds 2003 ten doel om de jazz in al zijn diversiteit toe te voegen aan het cultuuraanbod in Goirle en de regio. Daartoe organiseert men een zestal activiteiten per seizoen in de Foyer/Grand Café van cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle. De concerten vinden plaats op zondagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur. 

Per jazzconcert treedt een groep op die een bepaalde stroming in de jazzmuziek vertegenwoordigen.

JPG is een stichting met uitsluitend vrijwillige medewerkers. We ontvangen géén (overheidssubsidie) en draaien geheel op sponsorbijdragen. Daardoor blijven de entréeprijzen laag.
De concerten worden omgeven met veel publiciteit, zowel locaal als in de regio Midden-Brabant.

Sinds 1 januari 2013 heeft Jazz Podium Goirle de culturele ANBI status. Dit biedt sponsors en adverteerders fiscale voordelen.